Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 6 เดือนที่แล้ว

จ้างปรับปรุงระบบจ่ายไฟโครงการพระราชดำริ แยกแม่น้ำน้อย กาญจนบุรี


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณโครงการพระราชดำริ - แยกแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่   C3TPMCO005 ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณโครงการพระราชดำริ - แยกแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี


สถานที่ดำเนินงาน

ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี


มูลค่างาน

548,690.52  บาท  (ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบสองสตางค์)


กำหนดการ

  • กำหนดการขอรับเอกสารประกวดราคา วันที่ 9 - 20 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทองผาภูมิ
  • กำหนดยื่นข้อเสนอแะเสนอราคา วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทองผาภูมิ
  • กำหนดเปิดซองประมูลราคา วันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทองผาภูมิ


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข  034-599122  ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://www.pea.co.th/webApplications/tender_bid/Show/PublicShowSearchData.aspx?ID=5044349e-6ffa-4d40-a345-b2a8d05453bf&region=


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จ้าง ปรับปรุงระบบจำหน่าย
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด