Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 6 เดือนที่แล้ว
เผยแพร่ : วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น  

กรมทางหลวง จ้างแก้ไขน้ำเซาะถนน ชลบุรี - ศรีราชา


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ระหว่าง กม.๑๐๐+๑๐๐ - กม.๑๐๓+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยทำการปรับปรุงระบบระบายน้ำตามแนวสายทาง  โดยการขุดเป็นรางเปิดดันท่อลอดผิวทางรายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ระหว่าง กม.๑๐๐+๑๐๐ - กม.๑๐๓+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินงาน

ตามกำหนดของแขวงทางหลวงชลบุรี


มูลค่างาน

16,847,984.52 บาท (สิบหกล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบสองสตางค์)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 1,000 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 17 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 038-385778 ถึง 83 ต่อ 114 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-bidding จ้างเหมาทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด