Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 5 เดือนที่แล้ว
เผยแพร่ : วันที่ 8 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 น  

โรงแยกก๊าซ ปตท. ระยอง จ้างตรวจสอบ Tube Inspection อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างจัดจ้างตรวจสอบ Tube Inspection ของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ในระหว่างหยุดซ่อมบำรุงตามวาระของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองคลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107544000108 เลขที่ 1190031763 เรื่อง จัดจ้างจัดจ้างตรวจสอบ Tube Inspection ของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ในระหว่างหยุดซ่อมบำรุงตามวาระของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง


สถานที่ดำเนินงาน

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง


กำหนดการ

  • กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคา วันที่ 3 - 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น. ที่ แผนกจัดหาพัสดุ ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุโรงแยกก๊าซ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
  • กำหนดรับฟังคำชี้แจง วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.15 - 13.30 น. ลงทะเบียน 13.30 น. เริ่มชี้แจง ที่ ห้อง C301 อาคาร 30 ปี โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
  • กำหนดยื่นซองราคา ซองหลักฐาน ซองเทคนิค วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ที่ แผนกจัดหาพัสดุ ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุโรงแยกก๊าซ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 038-676175


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://www.pttplc.com/sites/Procurement/BiddingDocLibrary/WorkTracking/2018/1190031763_1_0_1804271007.PDF


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้างตรวจสอบ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด