Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 4 เดือนที่แล้ว
เผยแพร่ : วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 14.00 น  

การไฟฟ้ายะลา ซื้อเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง 1,240 อัน


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่นภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ จัดซื้อเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี (รหัส 1020440112) จำนวน 1,240 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่   ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding014/2561 จัดซื้อเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี (รหัส 1020440112) จำนวน 1,240 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินงาน

ตามกำหนดของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา


มูลค่างาน

1,787,199.60  บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)


กำหนดการ

  • กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคา วันที่ 10 - 23 พฤษภาคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 - 17.00 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข   073-262713   ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :  https://www.pea.co.th/webApplications/tender_bid/Show/PublicShowSearchData.aspx?ID=ff900758-69ac-4420-b303-9a56bc4bfc59&region=
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด