Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 5 เดือนที่แล้ว
เผยแพร่ : วันที่ 14 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 น  

การไฟฟ้า อ.ไพรบึง ศรีสะเกษ จ้างเหมาก่อสร้างสำนักงาน รั้ว เสาธงและอื่นๆ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อฯ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่   ยธ.กกค.ฉ.2(จัดจ้าง)02/2561 งานจ้างเหมาปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อฯ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ


สถานที่ดำเนินงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ


มูลค่างาน

5,987,110.10  บาท  (ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบบาทสิบสตางค์)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 1,000 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 8 - 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 045242434ต่อ10170 ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://www.pea.co.th/webApplications/tender_bid/Show/PublicShowSearchData.aspx?ID=bb2d890e-bdfb-4313-a90a-552d46870c74&region=


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-bidding
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด