Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 4 เดือนที่แล้ว
เผยแพร่ : วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

จังหวัดนครนายก ซื้อป้ายอักษรไฟวิ่ง พร้อมติดตั้ง


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดนครนายก โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อป้ายอักษรไฟวิ่งแสดงผล Full color แบบติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อป้ายอักษรไฟวิ่งแสดงผล Full color แบบติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB-สขด.- ซ.12/2561


สถานที่ดำเนินงาน

ตามกำหนดของจังหวัดนครนายก


มูลค่างาน

1,970,000 บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 200 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 6 -13 มิถุนายน 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 037-384192 ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://procurement.rid.go.th/admin/2560_ebidding_doc/0700300227_1_06062018141141_9bfc0.pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด