Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 4 เดือนที่แล้ว
เผยแพร่ : วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ชลประทานเชียงรายซื้ออุปกรณ์เจาะสำรวจธรณีวิทยา 13 รายการ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเจาะสำรวจ จำนวน 13 รายการ สำหรับงานสำรวจธรณีและปฐพีวิทยาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าสัก อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเจาะสำรวจ จำนวน 13 รายการ สำหรับงานสำรวจธรณีและปฐพีวิทยาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าสัก อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) EB.ซ.08/2561


สถานที่ดำเนินงาน

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าสัก อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย


มูลค่างาน

740,690 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 200 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 6 -13 มิถุนายน 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 054-217186 ต่อ 233 ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://procurement.rid.go.th/admin/2560_ebidding_doc/0700300037_1_07062018104400_892d9.pdf

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด