Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 4 เดือนที่แล้ว
เผยแพร่ : วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประปาภูเก็ตจ้างดูดตะกอนสระพักน้ำดิบและขนย้าย


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดูดตะกอนเลนสระพักน้ำดิบ และขนย้ายตะกอนด้วยรถบรรทุก ขุมเหมืองสรรพสามิต ปริมาตร 24,000 ลบ.ม. เนื่อจากเศษขยะ เศษโคลน ที่มากับน้ำไหลเข้ามายังสระเก็บน้ำดิบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดูดตะกอนเลนสระพักน้ำดิบ และขนย้ายตะกอนด้วยรถบรรทุก ขุมเหมืองสรรพสามิต ปริมาตร 24,000 ลบ.ม. เนื่อจากเศษขยะ เศษโคลน ที่มากับน้ำไหลเข้ามายังสระเก็บน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินงาน

ตามกำหนดของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต


มูลค่างาน

4,119,500 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 1,070 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 7 -14 มิถุนายน 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 077-200517 ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://eprocurement.pwa.co.th/viewer/20180607-110050-(bid).pdf

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด