Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 4 เดือนที่แล้ว
เผยแพร่ : วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

การไฟฟ้าภูเขียว ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 9 รายการ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว มีความประสงค์จะ ประกวดราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ฉ.3 ภข.(บห.) EBD-001/2561 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว


สถานที่ดำเนินงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว


มูลค่างาน

8,194,734.10  บาท  (แปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทสิบสตางค์)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 214 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคา วันที่ 8 - 25 มิถุนายน 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 8:30 - 16:30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข  044-861188 ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://www.pea.co.th/webApplications/tender_bid/Show/PublicShowSearchData.aspx?ID=bb2731e1-c01d-4e08-b601-72c2936fb812&region=


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด