Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 4 เดือนที่แล้ว

รู้จักกับโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ของการไฟฟ้า


ช่างไฟต้องมี "ไลเซนส์ช่างไฟฟ้า ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถทำงานได้" เรื่องนี้ท่านที่เป็นช่างไฟฟ้า และผู้ว่าจ้างคงทราบดีแล้ว ว่าเป็นข้อบังคับทางกฎหมาย ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ซึ่งต้องปฏิบัติ ทางการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงได้จัดทำ "โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า" ขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนให้ช่างไฟฟ้าได้ยกระดับมาตรฐาน และทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และยังจะได้รับการบันทึกข้อมูลว่าเป็นช่างไฟฟ้าแนะนำประจำตำบลของการไฟฟ้าสำหรับแนะนำให้ประชาชนไปใช้บริการอีกด้วย ไม่เท่านั้น ช่างไฟฟ้า ที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ การไฟฟ้า รับเป็นเจ้าภาพเรื่องค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด และจะสร้างช่างถึง 8,000 คน สำหรับ 8,000 ตำบล ครอบคลุมพื้นที่ทัวประเทศ houzzMate มีโอกาสได้สัมภาษณ์ข้อมูลในส่วนนี้จากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า และอยากนำเสนอให้เพื่อนๆ ช่างไฟฟ้าได้มีโอกาสได้รับทราบกัน"โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า"

เกิดจากความร่วมมือของ การไฟฟ้า ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อร่วมช่วยกัน พัฒนาช่างในแต่ละชุมชนให้มีความรู้ความสามารถ มีการทำงานที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและเชื่อมั่นได้ และเป็นการช่วยให้ช่างที่ต้องการได้รับ หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (ไลเซนส์ช่างไฟฟ้า) ได้รับความสะดวกและได้รับการสนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่าย และการจัดกำหนดการเพื่อเข้ารับการอบรมไปจนถึงการประเมินจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่เป็นผู้ดำเนินงานเรื่องนี้

ต้องขอขอบคุณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ที่ได้อำนวยความสะดวกและช่วยประสานในการถ่ายทำครั้งนี้ และหากช่างท่านใด ที่อยู่ในพื้นที่ จังหวัดลำพูน และสนใจอยากเข้าร่วม โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า อยากได้ ไลเซนส์ช่างไฟฟ้า เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง อยากพัฒนาทักษะในการทำงานด้านช่างไฟฟ้า สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้กับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน หรือทาง โทรศัพท์หมายเลข 053 537 696 ได้ในวันและเวลาราชการ
ไลเซนส์ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า การไฟฟ้า
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด