Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว
เผยแพร่ : วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

การไฟฟ้า จ้างติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะจัดจ้างงานจ้างติดตั้งเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ขนาด 120 กว. พร้อมอุปกรณ์ประกอบให้โครงการหลวงกาแล (สำนักงานใหญ่มูลนิธิโครงการหลวง) จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA(กคบ)-005/2561 จ้างติดตั้งเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ขนาด 120 กว. พร้อมอุปกรณ์ประกอบให้โครงการหลวงกาแล (สำนักงานใหญ่มูลนิธิโครงการหลวง) จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61067335505


สถานที่ดำเนินงาน

สำนักงานใหญ่มูลนิธิโครงการหลวง ตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใม่


มูลค่างาน

834,600 บาท  (แปดแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)


กำหนดการ

  • กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคา วันที่ 29 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-590-5487  ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://www.pea.co.th/webApplications/tender_bid/Show/PublicShowSearchData.aspx?ID=46955a78-5fab-401a-b831-d65a79cd38f8&region=


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด