Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว
เผยแพร่ : วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

การประปาขอนแก่น จ้างขุดลอกสระพักตะกอน


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระพักตะกอน กปภ.สาขาขอนแก่น (พ.) อ.เมือง จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระพักตะกอน กปภ.สาขาขอนแก่น (พ.) อ.เมือง จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินงาน

กปภ.สาขาขอนแก่น (พ.) อ.เมือง จ.ขอนแก่น


มูลค่างาน

1,464,295 บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบห้าบาท)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 535 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคา วันที่ 26 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 043-237174 ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://eprocurement.pwa.co.th/viewer/20180626-143347-(bid).pdf


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด