Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว
เผยแพร่ : วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น  

การไฟฟ้าซื้ออะไหล่ Overhaul เครื่องกังหันน้ำโรงไฟฟ้า แม่ยะ และ แม่ปาย


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาซื้ออะไหล่ Overhaul เครื่องกังหันน้ำ ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ยะ และ โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ปาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกวดราคาซื้ออะไหล่ Overhaul เครื่องกังหันน้ำ ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ยะ และ โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ปาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สถานที่ดำเนินงาน

ตามกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมูลค่างาน

4,275,478.18  บาท  (สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสิบแปดสตางค์)


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 29 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2561ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-590-5487 ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://www.pea.co.th/webApplications/tender_bid/Show/PublicShowSearchData.aspx?ID=ca224889-817e-484f-b7c5-3f93d78a7fcf&region=


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด