Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว
เผยแพร่ : วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น  

การไฟฟ้าฉะเชิงเทรา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   B.๐๐๘/๒๕๖๑ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61067128408


สถานที่ดำเนินงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา


มูลค่างาน

3,374,780 บาท (สามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)


กำหนดการ

  • กำหนดขอรัเอกสารประกวดราคา 5 - 12 กรกฎาคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข  038-130212   ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://www.pea.co.th/webApplications/tender_bid/Show/PublicShowSearchData.aspx?ID=2272039a-9492-4a6e-8d67-dc138e02fb1b&region=


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด