Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 5 เดือนที่แล้ว
เผยแพร่ : วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ชลประทานเช่าเครื่องจักร งานปรับปรุงน้ำแม่มอก ลำปาง และสุโขทัย


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย โครงการชลประทานสุโขทัย มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องจักร จำนวน 6 รายการ ของงานปรับปรุงและจัดการน้ำแม่มอกและลำน้ำสาขาจังหวัดลำปางและจังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็้กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องจักร จำนวน 6 รายการ ของงานปรับปรุงและจัดการน้ำแม่มอกและลำน้ำสาขาจังหวัดลำปางและจังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็้กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ช)สท.01/2561


สถานที่ดำเนินงาน

ตามกำหนดของกรมชลประทาน


มูลค่างาน

3,139,357.95 บาท  (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 200 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 26 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2561ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้างสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 055-611112 ต่อ 15  ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://procurement.rid.go.th/admin/2560_ebidding_doc/0700300052_1_26072018144840_23907.pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจ้างภาครัฐ

สินค้าแนะนำ

เหล็กรูปพรรณ
26 กันยายน 2561 เปิดดู:0
8 มกราคม 2562 เปิดดู:0

ร้านค้าแนะนำ

DDhome
8 มกราคม 2562 เปิดดู:51 เรตติ้ง:0
ร้าน เอสวาย.อีเลคทรอนิกส์ กันต...
2 กันยายน 2560 เปิดดู:146 เรตติ้ง:0
ปะยางนอกสถานที่ 0931569241
9 เมษายน 2561 เปิดดู:802 เรตติ้ง:0
บริษัท วัลดัส เทเลคอม จำกัด /...
1 สิงหาคม 2560 เปิดดู:112 เรตติ้ง:0
บริษัท Megersiam Co.,Ltd
23 กันยายน 2560 เปิดดู:168 เรตติ้ง:0

สีไดเมท... 'สีมีพลัง'
ผลิตภัณฑ์สีไดเมท มีทั้งสีทาภายนอกและภายในอาคาร รวม...

บทความที่เกี่ยวข้อง

(กิจกรรม) ประกาศรับสมัครเยาวชน...
8 มกราคม 2562 เปิดดู:52 ถูกใจ:0
การไฟฟ้าจ้างก่อสร้างสายเคเบิลใ...
30 กรกฎาคม 2561 เปิดดู:307 ถูกใจ:0
การประปาเถิน ลำปางจ้างปรับปรุง...
15 มีนาคม 2561 เปิดดู:248 ถูกใจ:0
การเคหะจ้างก่อสร้างปรับปรุงสาธ...
9 ธันวาคม 2561 เปิดดู:59 ถูกใจ:0
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด