Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว
เผยแพร่ : วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น  

การไฟฟ้าระยองจ้างปรับปรุงตกแต่งภายใน ศูนย์บริการลูกค้า ระยอง


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA-RY-E(B)-013/2561 จ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง เลขที่โครงการในระบบ e-GP :     61077247532


สถานที่ดำเนินงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง


มูลค่างาน

1,427,273  บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสอบสามบาทถ้วน)


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 1 - 8 สิงหาคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้างสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 038-613260 ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://www.pea.co.th/webApplications/tender_bid/Show/PublicShowSearchData.aspx?ID=33ef753c-fdaf-4bfe-a237-41102d2a70a1&region=

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด