Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว
เผยแพร่ : วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น  

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ปตท สนญ 28 เดือน


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด มีความปรระสงค์จะประมูล "จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ปตท.สนญ. และพื้นที่เช่าของ ปตท. ระยะเวลา 28 เดือน (เริ่มวันที่ 1 ต.ค. 61 - 31 ม.ค.64)"  คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด เลขที่ : 109/61 เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ปตท.สนญ. และพื้นที่เช่าของ ปตท. ระยะเวลา 28 เดือน (เริ่มวันที่ 1 ต.ค. 61 - 31 ม.ค.64)  สถานที่ดำเนินงาน

ปตท.สนญ. ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร กรุงเทพ


มูลค่างาน

48,313,860 บาท (สี่สิบแปดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 200 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 1 - 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ที่ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ชั้น G อาคาร A เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร กรุงเทพ
  • กำหนดรับฟังคำชี้แจง/ดูสถานที่ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.45 น. ลงทะเบียน 10.00 น. เริ่มชี้แจง ที่ ห้องประชุม บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ชั้น G อาคาร A
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ที่ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ชั้น G อาคาร A


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้างสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-1401081 ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://www.pttplc.com/sites/Procurement/BiddingDocLibrary//2018/01082018140750.pdf


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด