Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว
เผยแพร่ : วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ปตท จ้างปรับรูปแบบสถานี NGV ปตท กองร้อยลาดตระเวนฯ หลักสี่


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์จะประมูลเป็นลายลักษณ์ จ้างเปลี่ยนรูปแบบสถานีบริการ NGV ปตท. กองร้อยลาดตระเวนระยะไกล แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ


คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107544000108 เลขที่ 1130003849 เรื่อง จ้างเปลี่ยนรูปแบบสถานีบริการ NGV ปตท. กองร้อยลาดตระเวนระยะไกล


สถานที่ดำเนินงาน

สถานีบริการ NGV ปตท. กองร้อยลาดตระเวนระยะไกล แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ กรุงเทพ


ราคาเอกสารรายละเอียด

ชุดละ 1,000 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 2 - 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ที่ ส่วนจัดหาพัสดุและการพาณิชย์ ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและบริหารสำนักงาน ชั้น 1 อาคารจอดรถพนักงานสำนักงานใหญ่ ปตท. ถนนวิภาวดี เขตจตุจักร กรุงเทพ
  • กำหนดรับฟังคำชี้แจงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.45 น. ลงทะเบียน 10.00 น. เริ่มชี้แจง ที่ ห้องประชุม 0525 อาคาร 2 ชั้น 5 สำนักงานใหญ่ ปตท.
  • กำหนดเข้าดูสถานที่จริง วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น.
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ที่ ส่วนจัดหาพัสดุและการพาณิชย์ ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและบริหารสำนักงาน ชั้น 1 อาคารจอดรถพนักงานสำนักงานใหญ่ ปตท. ถนนวิภาวดี เขตจตุจักร กรุงเทพ


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้างสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2537-2066 ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://www.pttplc.com/sites/Procurement/BiddingDocLibrary/WorkTracking/2018/1130003849_1_0_1808011126.PDF


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด