Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว

การประปาประจวบคีรีขันธ์ จ้างปรับปรุงบ้านพัก 2 ครอบครัว


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพัก 2 ครอบครัว ณ บริเวณ บ้านบึง หมู่ 4 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพัก 2 ครอบครัว ณ บริเวณ บ้านบึง หมู่ 4 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินงาน

ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์


มูลค่างาน

730,000 บาท  (เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)


กำหนดการ

  • กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคา วันที่ 6 - 15 สิงหาคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้างสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3261-1051 ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://eprocurement.pwa.co.th/viewer/20180806-185951-(bid).pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด