Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว
เผยแพร่ : วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น  

การไฟฟ้าแม่สาย เชียงราย จ้างก่อสร้างอาคาสำนักงานเพิ่มเติม


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   จก.11/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61067094111


สถานที่ดำเนินงาน

อ.แม่สาย จ.เชียงราย


มูลค่างาน

33,276,144  บาท  (สามสิบสามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 2,500 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 6 - 28 สิงหาคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้างสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-0096103  ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://www.pea.co.th/webApplications/tender_bid/Show/PublicShowSearchData.aspx?ID=91139a9f-5203-4b58-b3b4-91d22f75cf4f&region=


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด