Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว
เผยแพร่ : วันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ปตท จ้างแก้ไขการทรุดตัวของท่อส่งก๊าซ ชลบุรี


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างแก้ไขการทรุดของท่อก๊าซฯ ในสถานีควบคุมก๊าซฯ BV#10 ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 1 (จ.ชลบุรี)คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่   0107544000108  เลขที่ 1190031922 เรื่อง จัดจ้างแก้ไขการทรุดของท่อก๊าซฯ ในสถานีควบคุมก๊าซฯ BV#10


สถานที่ดำเนินงาน

ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 1 (จ.ชลบุรี)ราคาเอกสารรายละเอียด

ชุดละ 1,000 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารรายละเอียด วันที่ 7 - 16  สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.30 น. ที่ ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี
  • กำหนดชี้แจง วันที่ 17 16  สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ลงทะเบียน ที่ ห้องประชุมอาคารคลังพัสดุชั้น 2 อาคารคลังพัสดุ 1 ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี
  • กำหนดยื่นซองราคา ซองหลักฐาน ซองเทคนิค วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ที่ ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้างสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข   025372000  ต่อ 34877


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://www.pttplc.com/sites/Procurement/BiddingDocLibrary/WorkTracking/2018/1190031922_1_0_1808061127.PDF


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองราคา
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด