Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว

เสร็จโครงการที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน (ชวนช่างสร้างสรรค์สังคมปี 2 Full 3/3)


นี่เป็นบันทึกส่งท้ายการทำกิจกรรม "ชวนช่างสร้างสรรค์สังคมปี 2" ของ houzzMate ณ  สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปีนี้เราได้เลือกที่จะเข้าไปทำงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้พักพิงใน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง โดยร่วมงานกับทีมงานช่าง E-Fix ช่าง 24 ชั่วโมง ด้วยการ ตรวจสอบสภาพสายไฟ เดินสายไฟหลักใหม่ ติดพัดลมให้ความเย็น และ ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ กิจกรรมนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อย ขอเชิญชมคลิปการทำงานช่วงสุดท้าย และ บรรยากาศในการส่งมอบงาน ของกิจกรรมในปีนี้ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมให้กิจกรรมปีนี้ โดยเฉพาะทีมงานช่าง E-Fix ที่ได้สละเวลา และทุ่มเทแรงกายแรงใจ มาช่วยทำงานจนสำเร็จลุล่วง นอกจากนี้ก็ยังมีผู้มีอุปการะคุณอีกหลายท่านที่ได้ร่วมบริจาค ทั้งเงิน และวัสดุสิ่งของที่เราได้นำมาใช้ในการทำการ เพื่อปรับปรุงคุณภาพความเป็นอยู่ของผู้พักพิงใน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน ซึ่งหลังจากการทำงานลุล่วงเราก็ได้รับทราบว่าผู้พักพิงมีความพึงพอใจ ที่ภายในห้องพัก มีอากาศที่เย็นสบายขึ้น ไม่อับ และลดปัญหาเรื่องกลิ่นภายในห้องพักได้เป็นอย่างดี

ในปีถัดไป เราก็จะยังคงดำเนินการทำกิจกรรม "ชวนช่างสร้างสรรค์สังคม" ต่อไป แต่ว่าจะไปที่ไหนนั้น ต้องขอเชิญให้ท่านติดตาม หรือ หากท่านใด มีความคิดเห็นว่าเราควรไปทำงานช่วยเหลือที่ไหน ก็สามารถติดต่อแจ้งมาได้ ทางทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อประสานงาน พิจารณาความเหมาะสม และดำเนินการช่วยเหลือในครั้งต่อไป

สุดท้ายนี้ เราอยากบอกกับทุกๆ ท่านว่า ในการทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคม ภายใต้กิจกรรม "ชวนช่างสร้างสรรค์สังคม" แม้จะเป็นการทำงานที่ดูเหมือนไม่ได้ค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน แต่ เราได้รับความรู้สึกดีกลับมา เราเชื่อว่า การที่เราได้ไปช่วย "ปรับปรุง คุณภาพชีวิต" ให้กับผู้อื่นด้วยทักษะทางด้านงานช่างที่เราพอจะได้ และทำให้เขารู้สึกดีขึ้นนั้น เป็นสิ่งที่เราภูมิใจที่ได้รับเป็นอย่างยิ่ง


ขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือ และขอบคุณทุกท่านที่รับชม


ทีมงาน houzzMate

"เราสร้างสังคมช่างคุณภาพ"


ชวนช่างสร้างสรรค์สังคม สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน กิจกรรมเพื่อสังคม
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด