Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เผยแพร่ : วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น  

การเคหะภูเก็ตจ้างก่อสร้างทาวน์โฮม และอื่นๆ รวม 354 หน่วย


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างทาวน์โฮม 2 ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หายรายได้ จังหวัดภูเก็ต 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างทาวน์โฮม 2 ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หายรายได้ จังหวัดภูเก็ต 2 ส่วนการก่อสร้างที่ 1 จำนวน 105 หน่วย ส่วนการก่อสร้างที่ 2 จำนวน 97 หน่วย และส่วนการก่อสร้างที่ 3 จำนวน 152 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ พก.3-04/2561


สถานที่ดำเนินงาน

จังหวัดภูเก็ต


มูลค่างาน

348,909,000 บาท (สามร้อยสี่สิบแปดล้านเก้าแสนเก้าพันบาทถ้วน)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 3,000 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคา วันที่ 12 กันยายน - 10 ตุลาคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3516289 ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://www.nha.co.th/assets/intra/portals/12/news/18049/1.pdf


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด