Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เผยแพร่ : วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ปตท จ้างวางท่อจำหน่ายก๊าซ ระยอง


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะ ประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ไปยัง บริษัท โอจีพี เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด (โครงการบริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด) ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จ. ระยอง

คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจาง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107544000108 เลขที่ 1130003930 เรื่อง จัดจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ไปยัง บริษัท โอจีพี เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด (โครงการบริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด) ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จ. ระยอง


สถานที่ดำเนินงาน

เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จ. ระยอง


ราคาเอกสารรายละเอียด

ชุดละ 500 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขอซื้อเอกสารรายละเอียด วันที่ 8 - 12 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 - 15.00 น. ที่ส่วนจัดหาพัสดุและการพาณิชย์ ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและบริหารสำนักงาน ชั้น 1 อาคารจอดรถพนักงาน สำนักงานใหญ่ ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพ
  • กำหนดฟังคำชี้แจง วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09.45 - 10.00 น. ลงทะเบียน ที่ ห้องวิศวกรรม 3 ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี
  • กำหนดยื่นซองราคา ซองหลักฐาน ซองเทคนิค วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ที่ ส่วนจัดหาพัสดุและการพาณิชย์ ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและบริหารสำนักงาน ชั้น 1 อาคารจอดรถพนักงาน สำนักงานใหญ่ ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพ


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2537-2066 ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :  http://www.pttplc.com/sites/Procurement/BiddingDocLibrary/WorkTracking/2018/1130003930_1_0_1810031143.PDF


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศบริษัท ปตท
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด