Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 1 สัปดาห์ที่แล้ว

เปิดอบรมและทดสอบช่างไฟฟ้าในอาคาร ลำพูน


สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดรับผู้สมัครเข้าอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาอาขีพ "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร" รับสมัครด่วน เปิดรับจำนวนจำกัด ช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่ต้องการพัฒนาทักษะ ต้องการผ่านมาตรฐาน และต้องการได้ไลเซนส์ช่างไฟฟ้า ไม่ควรพลาด


กำหนดการ

1. ฝึกอบรมสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 ชั่วโมง

ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น.

* ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องทำการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 หลังจากผ่านการอบรมครบตามหลักสูตร ( มีค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 500 บาท/คน)


2. ทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ( มีค่าธรรมเนียมในการทดสอบฯ จำนวน 100 บาท /คน)

การทดสอบ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นพนักงานในสถานประกอบการ  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้ว่างงาน เข้ารับการยกระดับทักษะฝีมือของตนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน

1) ผู้เข้ารับการอบรม ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

2) มีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี

3) มีความพร้อมเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1


คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฯ

1) ผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฯ  ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

2) ต้องผ่านการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพ "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร" และ

3) มีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี


หลักฐานการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและเข้าทดสอบมาตรฐานฯ

1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด

3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

4) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด

5) ใบรับรองประสบการณ์ทำงานในสาขาช่างไฟฟ้า (กรณีไม่มีวุฒิการศึกษาสาขาช่างไฟฟ้า) จำนวน 1 ชุด
คลิกที่ปุ่ม เพื่อทำการสมัคร


คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัครเข้ารับการทดสอบ

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัครเข้ารับการอบรม


อบรมช่างไฟฟ้า ทดสอบช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ไลเซนส์

ร้านค้าแนะนำ

ช่างริช
27 ตุลาคม 2561 เปิดดู:39 เรตติ้ง:0
led_infinity
31 กรกฎาคม 2560 เปิดดู:53 เรตติ้ง:0
ช่างทั่วไป
1 ธันวาคม 2560 เปิดดู:158 เรตติ้ง:0
ร้านก้าวหน้าพาณิชย์
23 พ.ค. 2561 เปิดดู:137 เรตติ้ง:0
ร้าน เอสวาย.อีเลคทรอนิกส์ กันต...
2 กันยายน 2560 เปิดดู:90 เรตติ้ง:0

สีไดเมท... 'สีมีพลัง'
ผลิตภัณฑ์สีไดเมท มีทั้งสีทาภายนอกและภายในอาคาร รวม...

บทความที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการทดสอบฯ ช่างไฟฟ้าภายในอ...
22 ตุลาคม 2561 เปิดดู:39 ถูกใจ:0
กิจกรรมอบรมช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม...
8 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดดู:941 ถูกใจ:0
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน...
16 มีนาคม 2561 เปิดดู:92 ถูกใจ:1
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนจ...
16 มีนาคม 2561 เปิดดู:121 ถูกใจ:1
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด