Image

ผู้เขียน : MooWe

ขอเชิญร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ที่ลำปาง


ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมการ แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ใน 24 สาขางานช่าง เพื่อชิงเงินรางวัลสูงสุด 20,000 บาท ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ในวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 เยาวชนที่มีทักษะในด้านช่าง และมีความสนใจ สมัครได้ตั้งแต่ 30 พ.ค. ถึง 16 มิ.ย. 60

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เล็งเห็นในความสำคัญที่จะพัฒนาทักษะฝีมือให้กับผู้ทำงานในสาขาวิชาชีพงานช่าง เพื่อให้ช่างไทยมีมาตรฐานในการทำงาน และเห็นควรที่จะต้องส่งเสริมกันตั้งแต่ช่วงต้น จึงได้มีการจัดกิจกรรมการ “แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ขึ้น ซึ่งปีนี้ก็เป็นครั้งที่ 27 แล้ว ซึ่งการแข่งขันจะแบ่งออกเป็นหลายระดับทั้งระดับภาคและระดับประเทศ สำหรับของภาคเหนือตอนบน มีการจัดการแข่งขันที่จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560 ที่จะถึงนี้

สาขาที่จะมีการเปิดให้เข้า แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ มี 24 สาขางานช่าง ได้แก่...1. สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ปูกระเบื้อง
4. สีรถยนต์
5. เว็บดีไซน์
6. เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
7. ก่ออิฐ
8. อุตสาหกรรมไม้เครื่องเรือน
9. ต่อประกอบมุมไม้
10. แฟชั่นเทคโนโลยี
11. เทคโนโลยียานยนต์
12. บริการอาหารเครื่องดื่ม
13. ประกอบอาหาร
14. เขียนแบบวิศวกรรมด้วยเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
15. กราฟิกดีไซน์
16. เทคโนโลยีความเย็น
17. แต่งผม
18. อิเล็กทรอนิกส์
19. จัดดอกไม้
20. เครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง)
21. เครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด)
22. มาตรวิทยาด้านมิติ (ประเภททีม)
23. เมคคาทรอนิกส์ (ประเภททีม)
24. ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม (ประเภททีม)
***ประเภททีมเยาวชน ต้องสมัครเป็นทีมเท่านั้น 2 คน / 1 ทีม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ1. มีสัญชาติไทย
2. เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2545 ยกเว้นสาขาเมคคาทรอนิกส์ เป็นผู้เกิดระหว่าง ปี พ.ศ.2537 – 2545
3. ไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันระดับอาเซียน หรือ การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติมาก่อน
4. ผู้สมัครเข้าแข่งขันจะสมัครได้เพียง 1 สาขา และเป็นตัวแทนภาคได้เพียง 1 ภาคเท่านั้น

หลักฐานในการสมัครแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ1. ใบสมัครแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค (แบบ สฐ 101)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

สถานที่รับสมัคร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง โทร. 054-356681-2 ต่อ 201
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ โทร. 053-121002-3
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย โทร. 053-152043-5
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา โทร. 054-466003-5
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน โทร. 053-537697
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน โทร. 053-686051-2
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน โทร. 053-777471-2

สถานที่และเวลาในการแข่งขันการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค สำหรับภาคเหนือตอนบน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 27 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ต.ปงแสงทอง อ.เมือง จ.ลำปาง

จึงขอเชิญเยาวชนที่สนใจให้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งด้วย และภายในงาน วันที่ 19 กรกฎาคม 60 houzzMate ก็ได้รับเชิญให้ไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งก็ถือเป็นเกียรติที่จะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาฝีมือและยกระดับมาตรช่าง ซึ่งเป็นพันธกิจหลักที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของ houzzMate พบกันในงาน แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ที่ลำปางแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ลำปาง
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด