สมัครสมาชิก ลงประกาศ ค้นหาช่าง ฟรี สมัครสมาชิก
Image

โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการค่าแรงบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง สะพาน อ.โกสุมพิสัย - แยก รพ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) เลขที่โครงการ(EGP) : 61037169969 อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การไฟฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงานและรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ที่ กฟอ.พานทอง จ.ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0 อุตสาหกรรมศักยภาพอื่น ด้านช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (18 ชั่วโมง) ให้กับแรงงานในสถานประกอบการ ในวันที่ 10,11 และ 17 มีนาคม 2561 อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนร่วมกับโครงการหัตถกรรม มูลนิธิโครงการหลวงซึ่งดำเนินการทั้งด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมดั้งเดิมของชนเผ่าและด้านส่งเสริมในเขตพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัด ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน และแม่ฮ่องสอน อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บจก.รชยาเรียลเอสเตท หมู่บ้านรชยา 2 บ้านช้าง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด