สมัครสมาชิก ลงประกาศ ค้นหาช่าง ฟรี สมัครสมาชิก
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จังหวัดภูเก็ต (เทพกระษัตรี 2 และ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสร้างคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมแบบจำลองการส่งน้ำชลประทาน (SCADA) จำนวน 1 งาน เลขที่ EB.05/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย โครงการชลประทานสกลนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้า ขนาด 600 มม. หนา 6 มม. และรายการอื่นๆ รวม 2 รายการ โครงการปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะ ประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์จัดจ้างผู้รับจ้างงานก่อสร้าง งานกำแพงกันดินของระยะที่ 1 สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานและศูนย์กระจายสินค้า และงานย้ายแนวท่อระบายน้ำ โครงการ PTT Innovation Park ครั้งที่ 2 อ่านต่อ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด