สมัครสมาชิก ลงประกาศ ค้นหาช่าง ฟรี สมัครสมาชิก
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว บ้านพักพนักงาน  4 ครอบครัว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองเสือ หมู่ที่ 5 ถึงบ้านเนินตูม หมู่ที่ 6 ตำบลสระทะเล ดำเนินงานจำนวน 4 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพ “ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม”ฟรี การ ฝึกอบรมช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 18 ชั่วโมง วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 และ ทดสอบทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 วันที่ 21 และ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561  (การทดสอบมีค่าใช้จ่าย 100 บาท/ท่าน เท่านั้น) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 48 ชุด อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดซื้อพร้อมติดตั้ง Battery Charger และ UPS ทดแทนของเดิม จำนวน 10 เครื่อง โดย ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี อ่านต่อ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด