สมัครสมาชิก ลงประกาศ ค้นหาช่าง ฟรี สมัครสมาชิก
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.42001 สายบ้านตำหนัง-อุทยานศรีพังงา หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างเปลี่ยนเครื่องยนต์ Gas Turbine  และ Overhaul Power Turbine ปี 2562 - 2563 ที่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบแจ้งเหตุและป้องกันอัคคีภัย อาคารศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานงดจ่ายไฟ) ประจำปี 2562 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนิคมพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้องานจัดซื้อชุดเครื่องมือสำหรับงานบำรุงรักษาระบบ CSCS ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด