สมัครสมาชิก ลงประกาศ ค้นหาช่าง ฟรี สมัครสมาชิก
Image

ผู้เขียน : MooWe
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะจัดซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) จำนวน 250 เครื่อง อ่านต่อ
Image

ผู้เขียน : MooWe
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ม.3 บ้านนาห้วย ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

ผู้เขียน : MooWe
โพสต์เมื่อ :

ในการจัดจ้างภาครัฐ ในงานประเภทการก่อสร้าง บ่อยครั้งที่เราจะพบว่ามีหลักเกณฑ์ระบุเอาไว้ ว่าผู้ที่จะเข้าร่วมในการเสนอราคาเพื่อให้บริการงานก่อสร้างนั้น จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติว่าเป็นผู้เคยผ่านการทำงานก่อสร้างตามงานที่ประกวดราคาอยู่ ซึ่งเรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามตามมา ว่า “อย่างไรจึงจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นงานที่มีลักษณะเดียวกัน” ในการ จัดจ้างภาครัฐ มีการกำหนดประเภทงานก่อสร้างออกเป็นกี่ประเภท และแต่ละประเภทมีนิยมอย่างไร จึงจะสามารถเข้าลักษณะของการที่จะนำเสนอได้ว่า ได้ผ่านการรับงานในประเภทเดี อ่านต่อ
Image

ผู้เขียน : MooWe
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จ้างเหมาดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง อ่านต่อ
Image

ผู้เขียน : MooWe
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ 1 บ้านห้วยขวาง ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด