สมัครสมาชิก ลงประกาศ ค้นหาช่าง ฟรี สมัครสมาชิก
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคา ซื้อเครื่องตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์ Solar rooftop จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าคลองหนึ่ง (ชั่วคราว) ด้านโยธา จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ช่าง ผู้รับเหมา หรือ ผู้จำหน่ายสินค้าด้านงานช่าง มีหลายท่านที่สนใจที่จะให้บริการหรือจำหน่ายสินค้าให้กับหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากเป็นผู้ว่าจ้างที่เชื่อมั่นได้ในเรื่องความมั่นคง การจ้างจริงจ่ายจริง  แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หลายๆ งาน ได้ประกาศให้ใช้วิธีประมูลงานแบบใหม่ คือให้ทำรายการการปประมูลงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเรื่องทำให้บางท่านรู้สึกว่าเป็นเรื่องยุ่งยากและมีความซับซ้อนในกระบวนการ ที่จะเข้าร่วมในการเสนอสินค้าหรือบริการ ทำให้เกิดคำถามตามมาว่า “ ทำไมงานจ อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเสาเข็มไม้ จำนวน 1 รายการ สำหรับกิจกรรมประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ ร.2R-สองพี่น้อง พร้อมสถานีสูบน้ำ กม.1+374 ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบชลประทานให้แก่พื้นที่การเกษตรโดยรอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเขต ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่านต่อ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด