สมัครสมาชิก ลงประกาศ ค้นหาช่าง ฟรี สมัครสมาชิก
Image

ผู้เขียน : MooWe
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหินใหญ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 – 0.30 ม. และอื่นๆ จำนวน 34 รายการ ของงานฝายหล่อ พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดเชียงราย อ่านต่อ
Image

ผู้เขียน : MooWe
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง สำนักงานชลประทานที่ 8 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างกิจกรรมงานดินประตูระบายน้ำ และอาคารประกอบ แก้มลิงหนองแก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

ผู้เขียน : MooWe
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ จัดซื้อลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-4 มอก.1251 รหัสพัสดุ 1-03-001-0102 จำนวน 366 ลูก อ่านต่อ
Image

ผู้เขียน : MooWe
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ จัดซื้อพัสดุผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 6 รายการ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ
Image

ผู้เขียน : MooWe
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½  นิ้ว เทศบาลเมืองสุรินทร์ (ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย) หมู่ 3 ตำบลตระแสง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ อ่านต่อ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด