houzzMate admin
3 ปีที่แล้ว
จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำอู่ตะเภา-ไร่พัฒนา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทานมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างรางรินส่งน้ำ สาย 1L-PL2 สาย 2L-PL2 , สาย 3L – PL2 โครงการระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำอู่ตะเภา – ไร่พัฒนา (ส่วนขยาย) ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างรางรินส่งน้ำ สาย 1L-PL2 สาย 2L-PL2 , สาย 3L – PL2 โครงการระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำอู่ตะเภา – ไร่พัฒนา (ส่วนขยาย) ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB. สกก.12/จ.02/2561


สถานที่ดำเนินงาน

ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท


มูลค่างาน

3,530,630.13 บาท (สามล้านห้าแสนสามหมื่นหกร้อยสามสิบบาทสิบสามสตางค์)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 500 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 19 – 26 ธันวาคม 2560 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้างสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 035-571066 ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้  houzzMate มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://procurement.rid.go.th/admin/2560_ebidding_doc/0700300586_1_19122017173319_b6ad1.pdf

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #e-bidding
Share
1132

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ

บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
13 กรกฎาคม 2561 เปิดดู:736 ถูกใจ:0
31 สิงหาคม 2561 เปิดดู:1,159 ถูกใจ:0
20 พฤศจิกายน 2560 เปิดดู:1,293 ถูกใจ:1
15 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดดู:1,092 ถูกใจ:1
บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
13 กรกฎาคม 2561 เปิดดู:736 ถูกใจ:0
31 สิงหาคม 2561 เปิดดู:1,159 ถูกใจ:0
20 พฤศจิกายน 2560 เปิดดู:1,293 ถูกใจ:1
15 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดดู:1,092 ถูกใจ:1