houzzMate admin
2 ปีที่แล้ว
กรมชลประทานระยองซื้อและจ้างตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง อ.แกลง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๙ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างจัดหาพร้อมตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดต่างๆ โครงการประตูระบายน้ำบ้านกองดิน ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างจัดหาพร้อมตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดต่างๆ โครงการประตูระบายน้ำบ้านกองดิน ตำบลกอง ดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินงาน

ดิน ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง


มูลค่างาน

2,416,372.97 บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 500 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดการขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 24 – 31 มกราคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 033-002191 ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้      houzzMate     มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น     มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา     สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรงที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://procurement.rid.go.th/admin/2560_ebidding_doc/0700300600_1_24012018224820_649ab.pdf

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #จัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคา #ประกวดราคาจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #e-bidding #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Share
876

ร้านค้าแนะนำ