houzzMate admin
2 ปีที่แล้ว
การเคหะจ้างปรับปรุงสาธารณูปโภค เคหะชุมชนรามอินทรา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในโครงการเคหะชุมชนรามอินทรา ชช.1 งบ พ.ร.บ. ปี 2562 (สัญญา 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในโครงการเคหะชุมชนรามอินทรา ชช.1 งบ พ.ร.บ. ปี 2562 (สัญญา 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินงาน

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ


มูลค่างาน

138,300 บาท


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 300  บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 21 - 28 พฤศจิกายน 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3516144 ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://www.nha.co.th/assets/intra/portals/12/news/18281/1.pdf

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #e-bidding
Share
840

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ

บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
22 มกราคม 2562 เปิดดู:850 ถูกใจ:1
5 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดดู:895 ถูกใจ:0
1 มิถุนายน 2562 เปิดดู:619 ถูกใจ:0
28 พฤศจิกายน 2561 เปิดดู:829 ถูกใจ:0
29 พฤศจิกายน 2561 เปิดดู:797 ถูกใจ:0
บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
22 มกราคม 2562 เปิดดู:850 ถูกใจ:1
5 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดดู:895 ถูกใจ:0
1 มิถุนายน 2562 เปิดดู:619 ถูกใจ:0
28 พฤศจิกายน 2561 เปิดดู:829 ถูกใจ:0
29 พฤศจิกายน 2561 เปิดดู:797 ถูกใจ:0