houzzMate admin
2 ปีที่แล้ว
การเคหะจ้างปรับปรุงสาธารณูปโภคเคหะชุมชนนครราชสีมา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในโครงการเคหะชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 , 5 (งบกฎกระทรวงปี 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างรายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในโครงการเคหะชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 , 5 (งบกฎกระทรวงปี 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สถานที่ดำเนินงาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมามูลค่างาน

2,699,000 บาท


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 300 บาทกำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 18 - 25 มกราคม 2562 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข  02-3516144 ในวันและเวลาราชการที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://www.nha.co.th/assets/intra/portals/12/news/18686/1.pdf

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #e-bidding
Share
848

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ

บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
8 สิงหาคม 2563 เปิดดู:129 ถูกใจ:0
23 ตุลาคม 2563 เปิดดู:122 ถูกใจ:0
3 มิถุนายน 2563 เปิดดู:134 ถูกใจ:0
27 เมษายน 2563 เปิดดู:175 ถูกใจ:0
23 พฤศจิกายน 2563 เปิดดู:96 ถูกใจ:0
บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
8 สิงหาคม 2563 เปิดดู:129 ถูกใจ:0
23 ตุลาคม 2563 เปิดดู:122 ถูกใจ:0
3 มิถุนายน 2563 เปิดดู:134 ถูกใจ:0
27 เมษายน 2563 เปิดดู:175 ถูกใจ:0
23 พฤศจิกายน 2563 เปิดดู:96 ถูกใจ:0