houzzMate admin
2 ปีที่แล้ว
การเคหะจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เคหะชุมชนพระร่วงประสิทธิ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และอื่นๆ ภายในโครงการเคหะชุมชนพรพระร่วงประสิทธิ์ (งบกฎกระทรวงปี ๒๕๖๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และอื่นๆ ภายในโครงการเคหะชุมชนพรพระร่วงประสิทธิ์ (งบกฎกระทรวงปี ๒๕๖๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สถานที่ดำเนินงาน

เคหะชุมชนพรพระร่วงประสิทธิ์ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานครมูลค่างาน

14,316,000  บาทราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 1,000 บาทกำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่  4 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3516144 ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://www.nha.co.th/assets/intra/portals/12/news/18750/1.pdf

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #e-bidding
Share
895

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ

บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
1 มิถุนายน 2562 เปิดดู:619 ถูกใจ:0
2 เมษายน 2562 เปิดดู:640 ถูกใจ:0
23 พฤศจิกายน 2561 เปิดดู:841 ถูกใจ:1
28 พฤศจิกายน 2561 เปิดดู:829 ถูกใจ:0
บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
1 มิถุนายน 2562 เปิดดู:619 ถูกใจ:0
2 เมษายน 2562 เปิดดู:640 ถูกใจ:0
23 พฤศจิกายน 2561 เปิดดู:841 ถูกใจ:1
28 พฤศจิกายน 2561 เปิดดู:829 ถูกใจ:0