houzzMate admin
2 ปีที่แล้ว
การประปาศรีเชียงใหม่ หนองคาย จ้างก่อสร้างอาคารและระบบประปา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเชต 7 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2562 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Submersible Pump ขนาด 30 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 50 ม. พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าและตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 1 ชุด (ที่โรงสูบน้ำบ่อบาดาลป่าสัก) และ Submersible Pump ขนาด 40 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 50 ม. พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าและตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 1 ชุด (ที่โรงสูบน้ำบ่อบาดาลพรานพร้าว) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2562 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Submersible Pump ขนาด 30 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 50 ม. พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าและตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 1 ชุด (ที่โรงสูบน้ำบ่อบาดาลป่าสัก) และ Submersible Pump ขนาด 40 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 50 ม. พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าและตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 1 ชุด (ที่โรงสูบน้ำบ่อบาดาลพรานพร้าว) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กปภ.ข.7/29/2562สถานที่ดำเนินงาน

ตามกำหนดของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7  


มูลค่างาน

802,000 บาทราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 214 บาทกำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่  26 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2562 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข  042-323003  , 042-244261 , 081-5455818 ในวันและเวลาราชการที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://eprocurement.pwa.co.th/viewer/20190226-151650-(bid).pdf
#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #e-bidding
Share
1064

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ

บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
10 มิถุนายน 2562 เปิดดู:519 ถูกใจ:0
23 เมษายน 2562 เปิดดู:912 ถูกใจ:0
24 กันยายน 2563 เปิดดู:94 ถูกใจ:0
14 มกราคม 2562 เปิดดู:795 ถูกใจ:0
บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
10 มิถุนายน 2562 เปิดดู:519 ถูกใจ:0
23 เมษายน 2562 เปิดดู:912 ถูกใจ:0
24 กันยายน 2563 เปิดดู:94 ถูกใจ:0
14 มกราคม 2562 เปิดดู:795 ถูกใจ:0