houzzMate admin
1 ปีที่แล้ว
เทศบาลเมืองชุมแพ ขอนแก่น จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  เทศบาลเมืองชุมแพ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจร ถนนมีชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)คลิกที่ภาพเพื่อดู ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจร ถนนมีชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินงาน

ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น


มูลค่างาน

1,629,000  บาท


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 3,000 บาทกำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่  6 - 16 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๔๓๓๑ ๑๗๐๓ ต่อ ๑๐๘ ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=62117487512&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procureดู ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ


#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอิกส์ #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #e-bidding
Share
291

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ