เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเขียนแบบ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเขียนแบบ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 63127077064
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเขียนแบบ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
มูลค่างาน

1,313,000.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ - บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chanrmutto.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๔ ๘๖๓๓๑๑๔, ๐๓๙ ๓๐๗๒๖๑-๔ ต่อ ๑๑๔ ในวันและเวลาราชการ
ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
119

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ

บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
18 เมษายน 2563 เปิดดู:136 ถูกใจ:0
2 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดดู:99 ถูกใจ:0
3 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดดู:1,044 ถูกใจ:0
27 พฤศจิกายน 2563 เปิดดู:97 ถูกใจ:0
5 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดดู:340 ถูกใจ:0
บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
18 เมษายน 2563 เปิดดู:136 ถูกใจ:0
2 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดดู:99 ถูกใจ:0
3 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดดู:1,044 ถูกใจ:0
27 พฤศจิกายน 2563 เปิดดู:97 ถูกใจ:0
5 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดดู:340 ถูกใจ:0