เจมส์ HM
8 เดือนที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างรั้ว คาวบอย

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างรั้ว คาวบอย ๒ ชั้น ความยาว ๑,๕๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
109
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ