เจมส์ HM
1 ปีที่แล้ว
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องประชุม (โรงเลี้ยงไหมเดิม)

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องประชุม (โรงเลี้ยงไหมเดิม) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
160
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ