เจมส์ HM
4 วันที่แล้ว
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๕

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๕ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
52
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ