เจมส์ HM
4 วันที่แล้ว
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชน

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชน สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     


#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
48
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ