เจมส์ HM
4 วันที่แล้ว
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด ๒๐.๔๐ เมตร x ๖๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
49
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ