เจมส์ HM
8 เดือนที่แล้ว
ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานซ่อมปรับปรุงสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์

ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานซ่อมปรับปรุงสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ (แผนจัดหาที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
233
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ