เจมส์ HM
8 เดือนที่แล้ว
ประกาศสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ

ประกาศสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำเกษตรกร ส.ป.ก.ศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
114
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ