เจมส์ HM
8 เดือนที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่สีทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่สีทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช๑๐๓/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว๓ห้องเรียน(พื้นยกสูง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
203
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ