เจมส์ HM
8 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกวดราคาด้วยวิธี (e-bidding)เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ  เรื่อง  ประกวดราคาด้วยวิธี (e-bidding) เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบริเวณสุสานย่าหลุก หมู่ที่ ๕ บ้านขัวโก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๙๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
253
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ