เจมส์ HM
5 เดือนที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
132
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ