เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน พร้อมเปลี่ยนสายไฟแรงต่ำ

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน พร้อมเปลี่ยนสายไฟแรงต่ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
162
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
กรุงเทพมหานคร
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
กรุงเทพมหานคร
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
กรุงเทพมหานคร
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
กรุงเทพมหานคร
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
กรุงเทพมหานคร
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
กรุงเทพมหานคร